olehamre.no Ole og Friele
 
SYNG EN KLOKKEREN H
FOR Å KOMME INN PÅ SIDEN
Tips: Ideell avstand fra skjerm: 10 cm
Obs: Hvis du er på ISDN eller Modem bør tonen holdes i minimum 11 sek
Eller klikk her